Grafika komputerowa

Grafika komputerowa

Zajmujemy się projektowaniem oraz tworzeniem grafiki komputerowej na potrzeby tworzenia identyfikacji wizualnej firm, wykorzystania w celach reklamowych, czy przygotowania do druku. Każdy z projektów ma charakter indywidualny, dostosowany do wymagań Klienta. Grafika komputerowa daje możliwość kreowania pozytywnego wizerunku firmy. Projektujemy takie elementy jak:

 • webdesign,
 • identyfikacja wizualna firmy,
 • ulotki,
 • foldery,
 • wizytówki,
 • katalogi,
 • broszury,
 • plakaty,
 • banery, teasery,
 • karty menu,
 • kartki pocztowe,
 • symbole firmowe (logotypy)
 • druki firmowe,
 • materiały reklamowe,
 • teczki ofertowe,
 • materiały POSm,
 • City Light,
 • mailing,
 • modyfikacje i dostosowania logotypu,
 • teczki promocyjne,
 • materiały reklamowe,
 • biznes karty,
 • karty rabatowe,
 • notesy,
 • papier firmowy.

Grafika komputerowa dzieli się na:

Grafika wektorowa – w tym przypadku nazwa może być nieco myląca, ponieważ obrazy mogą składać się nie tylko z wektorów (odcinków), ale również z innych figur geometrycznych. Cechą grafiki wektorowej jest to, że zapamiętywane są charakterystyczne dla danych figur dane (parametry), np. dla okręgu będzie to środek i promień, dla odcinka współrzędne punktów końcowych, a dla krzywych parametrycznych współrzędne punktów kontrolnych. Program, jeśli musi narysować obraz na urządzeniu (bądź to rastrowym, bądź wektorowym), na podstawie posiadanych danych wygeneruje obraz tych figur – bardzo ważną zaletą tej reprezentacji jest możliwość dowolnego powiększania obrazów, bez straty jakości.

Grafika rastrowa – do zapamiętania obrazu rastrowego potrzebna jest dwuwymiarowa tablica pikseli nazywana powszechnie bitmapą. Nazwa wzięła się stąd, że początkowo były rozpowszechnione systemy wyświetlające obrazy czarno-białe, więc w takim przypadku pojedynczy piksel mógł być opisany przez jeden bit. Jednak gdy powszechniejsza stała się grafika kolorowa, piksele zaczęły być opisywane więcej niż jednym bitem – wówczas pojawiła się nazwa pixmapy, która jednak nie przyjęła się (chociaż jest stosowana np. w X Window).

Newsletter

Zapisz się do Newslettera!

Ostatnie posty na blogu

Dane Kontaktowe

Agencja Interaktywna
Design Solutions
tel. (+48) 602 174 927
email: biuro@designsolutions.pl
www: designsolutions.pl

Open Close