CRM

CRM jest to aplikacja, system komputerowy lub oprogramowanie, którego celem jest podniesienie rentowności firmy za pomocą automatyzacji kluczowych procesów w niej zachodzących. Idea CRM w aspekcie technicznym polega na zastąpieniu ludzi automatycznymi procesami, przy jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia optymalnych rezultatów. Technologia ma zastąpić pracę człowieka, co w perspektywie stanowi najprostszy kanał redukcji kosztów.

Aby firma mogła zarządzać relacjami z klientami zgodnie z filozofią CRM potrzebna jest zmiana dotychczasowych działań – jej polityka i filozofia powinny zostać podporządkowane nowym prawom regulującym nowoczesne zarządzanie. Niewątpliwie przed firmami stoi wielkie wyzwanie. Jest to mała rewolucja wymagająca wprowadzenia restrukturyzacji w przedsiębiorstwach. [1]

Specjalizujemy się w wdrażaniu systemów CRM dla firm. Dają one możliwość łatwiejszego kontaktu z klientami oraz usprawnieniu wielu procesów.

[1] Źródło: http://www.e-marketing.pl/artyk/artyk63.php/

Newsletter

Zapisz się do Newslettera!

Ostatnie posty na blogu

Dane Kontaktowe

Agencja Interaktywna
Design Solutions
tel. (+48) 602 174 927
email: biuro@designsolutions.pl
www: designsolutions.pl

Open Close