Oferta dla osób prywatnych

§ Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu i odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości

§ Odszkodowania

§ Prawo rodzinne i opiekuńcze

§ Sprawy spadkowe

§ Prawo nieruchomości

§ Spory budowlane

§ Pozostałe sprawy cywilne

§ Ochrona dłużnika przed zbyt uciążliwą egzekucją komorniczą