Usługi zaawansowane

  • Audyt prawny

  • Windykacja trudnych należności (wynagrodzenie za osiągnięcie celu „success fee”)

  • Raporty o zmianach w prawie w określonej dziedzinie

  • Optymalizacja podatkowa

  • Szkolenia z zakresu zamówionego przez klienta