Dla ilustratora/rysownika Marcina Południaka, zbudowaliśmy stronę internetową/portfolio w oparciu o platformę CMS WordPress. Frontend strony jest kodowany w HTML5 | CSS3 dzięki czemu jest ona zarazem stroną na urządzenia mobilne typu smartphon / tablet – tzw. Responsive Web Design (automatycznie dopasowuje swoją szerokość do rozdzielczości ekranu). Projekt strony: Marcin Południak.

ZOBACZ STRONĘ:
 www.poludniak.com