Spis treści:

Dyrektywa Omnibus została uchwalona 27 listopada 2019 r. tzw. i przewiduje wprowadzenie licznych zmian w unijnym prawie ochrony konsumentów. Przepisy dyrektywy, a w ślad za nimi przepisy implementujących dyrektywę ustaw krajowych, będą miały znaczący wpływ na działalność wielu przedsiębiorców, w szczególności funkcjonujących w środowisku cyfrowym. Odnosi się to między innymi do obowiązków przedsiębiorców w zakresie informowania o stosowanych przez nich cenach. Szczególne zainteresowanie – i kontrowersje – wzbudza zagadnienie obniżek cen i informowania przez przedsiębiorców o organizowanych przez nich promocjach cenowych.

 

Od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Zanim jednak zostaną omówione nadchodzące zmiany dotyczące podawania informacji o cenach, wyjaśnić należy, od kiedy przedsiębiorcy są zobowiązani wdrożyć w życie nowe obowiązki. Dyrektywa Omnibus weszła w życie 7 stycznia 2020 r. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do przyjęcia przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy do 28 listopada 2021 r. Implementowane przepisy zgodnie z treścią dyrektywy powinny być stosowane od 28 maja 2022 r. W Polsce, podobnie jak w kilku innych krajach członkowskich, nastąpiło opóźnienie wdrożenia przepisów dyrektywy. Na dzień 31 lipca 2022 r. dyrektywa została zaimplementowana w 20 państwach UE. Przepisów, poza Polską, nie wdrożyły jeszcze Włochy, Irlandia, Malta, Luksemburg, Słowenia i Słowacja. W Polsce proces legislacyjny rozpoczął się w lipcu 2021 r., kiedy to na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, mający stanowić implementację dyrektywy Omnibus. Rok później, w lipcu 2022 r. projekt ustawy został skierowany do Sejmu. Uchwalono, że dyrektywa Omnibus wchodzi w życie 01.01.2022r.

Przyczyny wprowadzenia nowych przepisów o obniżkach cen

Do chwili uchwalenia dyrektywy Omnibus powinności przedsiębiorców związane z komunikowaniem cen, wskazane w dyrektywie 98/6/WE (tzw. dyrektywa w sprawie podawania cen), ograniczały się do obowiązku podawania przez przedsiębiorcę ceny sprzedaży produktu, jak również ceny za jednostkę miary (tj. ceny za kilogram, litr lub dowolną jednostkę ilości powszechnie i zwyczajowo stosowaną w danym państwie członkowskim). Dyrektywą Omnibus dodano do dyrektywy 98/6/WE nowy art. 6a, który wprowadza dodatkowy obowiązek, mający na celu uregulowanie kwestii przejrzystości cen w przypadku obniżek i promocji.

Przyczyną leżącą u podstaw wprowadzenia tego obowiązku było dostrzeżenie przez Komisję Europejską coraz częstszej praktyki „żonglowania” przez przedsiębiorców cenami oraz ich sztucznego zawyżania przed rozpoczęciem promocji (zwłaszcza przed akcjami handlowymi takimi jak Black Friday czy Cyber Monday), a także chęć ukrócenia takich nieuczciwych praktyk i nadania obniżkom realnego wymiaru, a przez to poprawienie sytuacji konsumentów.

Jakie regulacje wprowadzają nowe przepisy?

Zgodnie z treścią nowego art. 6a ust. 1 dodanego dyrektywą Omnibus do dyrektywy 98/6/WE, w każdym ogłoszeniu o obniżce ceny podaje się wcześniejszą cenę stosowaną przez podmiot gospodarczy przez określony okres przed zastosowaniem obniżki ceny. Ust. 2 tego przepisu wyjaśnia, że wcześniejsza cena oznacza najniższą cenę stosowaną przez podmiot gospodarczy w okresie, który nie może być krótszy niż 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.

Kogo będą dotyczyły nowe przepisy?

Zgodnie z projektowanymi przepisami dodatkowe obowiązki informacyjne związane z obniżką cen będą musieli realizować zarówno przedsiębiorcy działający w środowisku tradycyjnym, jak i przedsiębiorcy prowadzący biznes online, a także przedsiębiorcy prowadzący telesprzedaż czy sprzedaż katalogową.

Zasadniczo przepisy dotyczą jedynie sprzedawców, a zatem przedsiębiorców, którzy są stroną umowy z konsumentem i w związku z tym faktycznie odpowiadają za cenę danego towaru, a nie jedynie pośredniczą w sprzedaży (jak internetowe platformy handlowe, tzw. marketplace) bądź dostarczają narzędzia umożliwiające porównywanie cen (jak porównywarki i wyszukiwarki cenowe). Za pośrednictwem internetowej platformy handlowej czy wyszukiwarki cenowej konsument co prawda również dowiaduje się o cenie towaru, jednak przedsiębiorcy odpowiadający za te narzędzia mają charakter jedynie „przekaziciela” informacji, w związku z czym należy przyjąć, że nowy obowiązek informacyjny w zakresie podawania cen ich nie dotyczy, choć w związku z wejściem w życie nowych przepisów podmioty te powinny z pewnością uwzględnić w swoich rozwiązaniach informatycznych funkcjonalność umożliwiającą zrealizowanie nowego obowiązku swoim klientom, czyli sprzedawcom korzystającym z porównywarek czy platform internetowych. Niezależnie od powyższego należy uznać, że podmioty pośredniczące w sprzedaży bądź agregatory cenowe także będą zobowiązane do stosowania nowych przepisów, jeżeli okaże się, że pełnią one rolę faktycznego sprzedawcy bądź prowadzą sprzedaż w imieniu innego podmiotu gospodarczego.

W jaki sposób przedsiębiorca powinien ogłaszać informacje o obniżkach?

Sposób uwidaczniania ogłoszeń o obniżkach nie został zdefiniowany w przepisach. Wskazano w nich jedynie, że informacje mają być podawane konsumentowi w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. Zapewne w konkretnej sytuacji sposób ten zostanie dookreślony przede wszystkim z uwagi na to, czy przedsiębiorca prowadzi sklep stacjonarny czy internetowy. W tym pierwszym przypadku wchodzą w grę głównie odpowiednie metki z cenami czy informacje o cenach na półkach, ale także reklamy w telewizji czy radiu. W przypadku sklepu internetowego może chodzić z kolei o banery, komunikaty lub specjalne zakładki (sekcje cenowe) w interfejsach stron www. W praktyce sprzedawcy będą musieli zdecydować, jaka ma być wielkość banerów czy metek z cenami, ich rozmieszczenie w przestrzeni sklepowej czy na stronie www, czy informacja o wcześniejszej cenie będzie uwidoczniona od razu po wejściu na stronę sklepu, czy też będzie dostępna dopiero po najechaniu kursorem na przycisk „sprawdź wcześniejszą cenę”, itd. Pewną pomocą dla przedsiębiorców w tym zakresie powinno okazać się planowane rozporządzenie Ministra właściwego do spraw gospodarki, który po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma – zgodnie z projektem ustawy implementującej dyrektywę Omnibus – określić sposób uwidaczniania cen towarów i usług oraz informacji o obniżonej cenie, jak również wykaz towarów, w przypadku których nie jest wymagane uwidocznienie ceny jednostkowej towarów lub usług.

Co grozi za brak poinformowania o wcześniejszej cenie?

Na skutek zmian wprowadzonych w dyrektywie 98/6/WE dyrektywą Omnibus art. 8 dyrektywy otrzymał nowe brzmienie. Wynika z niego to, że państwa członkowskie są zobowiązane do ustanowienia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar za naruszenia krajowych przepisów implementujących przepisy dyrektywy oraz zapewnienia ich egzekwowania. Polski ustawodawca, wykonując powyższe zobowiązanie, planuje nadać nową treść przepisowi art. 6 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Zgodnie z nią na przedsiębiorcę, który nie będzie wykonywał nowych obowiązków w zakresie informowania o obniżkach cen towarów i usług, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej będzie mógł nałożyć karę pieniężną do wysokości 20 000 zł. Z kolei jeśli przedsiębiorca nie wykona nowych obowiązków co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia, w którym stwierdzono naruszenie tych obowiązków po raz pierwszy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej będzie mógł nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną do wysokości 40 000 zł.

Czym jest WooCommerce?

WooCommerce to jedna z najpopularniejszych platform e-commerce na świecie, używana przez miliony sklepów internetowych na całym świecie. Jest to rozszerzenie dla systemu zarządzania treścią WordPress, dzięki czemu można łatwo dodać funkcjonalność sklepu internetowego do istniejącej strony internetowej lub stworzyć całkowicie nowy sklep od podstaw.

WooCommerce oferuje szeroki zakres narzędzi i funkcji, takich jak obsługa płatności, integracje z różnymi platformami płatności, opcje wysyłki i dostawy, a także opcje zarządzania produktami i zamówieniami. Platforma ta jest również bardzo elastyczna, dzięki czemu można ją dostosować do indywidualnych potrzeb sklepu internetowego.

Jedną z największych zalet WooCommerce jest to, że jest darmowa i łatwa w obsłudze. Można ją łatwo zainstalować i skonfigurować za pomocą prostego kreatora, a także korzystać z szerokiej gamy darmowych i płatnych motywów i wtyczek, które umożliwiają dostosowanie wyglądu sklepu i dodanie dodatkowych funkcji.

WooCommerce jest dobrym wyborem dla małych i średnich sklepów internetowych, a także dla tych, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad swoim sklepem i procesem sprzedaży. Chociaż platforma ta może być nieco bardziej skomplikowana dla tych, którzy nie są zaznajomieni z WordPress, dostępna jest wiele poradników i instrukcji, które pomogą Ci rozpocząć pracę z WooCommerce.

Jak wdrożyć dyrektywę Omnibus w sklepie zbudowanym na WooCommerce?

Aby wdrożyć nową dyrektywę Omnibus w sklepie internetowym zbudowanym na WordPress + WooCommerce mamy dostepne 2 rozwiązania:

 1. napisanie dedykowanego skryptu pod dany sklep internetowy
 2. instalacja gotowej wtyczki (płatnej lub darmowej)

Ile kosztuje wdrożenie dyrektyw Omnibus w WooCommerce?

Koszt wdrożenia dyrektywy Omnibus w sklepie zbudowanym na WooCommerce będzie zależeć od tego w jaki sposób sklep jest zbudowany oraz od metody implementacji nowej funkcjonalności. Cena usługi jest ustalana indywidualnie dla każdego e-sklepu.

Potrzebujesz pomocy z dostosowaniem e-sklepu?

Jako specjaliści od budowy stron internetowych i e-sklepów oferujemy usługę wdrażania dyrektywy Omnibus w sklepach zbudowanych na Woocommerce. Dlaczego by nie skontaktować się z nami w celu uzyskania niezobowiązującej wyceny?

Źródło 1

FAQ’s

Dyrektywa Omnibus została uchwalona 27 listopada 2019 r. tzw. i przewiduje wprowadzenie licznych zmian w unijnym prawie ochrony konsumentów. najisttniejsza zmiana to wymóg informowania na stronie przecenionego produktu w sklepie internetowym o najniższej cenie w ciągu oststnich 30 dni.

Uchwalono, że dyrektywa Omnibus wchodzi w życie 01.01.2022r.

Polski ustawodawca, wykonując powyższe zobowiązanie, planuje nadać nową treść przepisowi art. 6 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. Zgodnie z nią na przedsiębiorcę, który nie będzie wykonywał nowych obowiązków w zakresie informowania o obniżkach cen towarów i usług, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej będzie mógł nałożyć karę pieniężną do wysokości 20 000 zł. Z kolei jeśli przedsiębiorca nie wykona nowych obowiązków co najmniej trzykrotnie w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia, w którym stwierdzono naruszenie tych obowiązków po raz pierwszy, wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej będzie mógł nałożyć na przedsiębiorcę karę pieniężną do wysokości 40 000 zł.

Aby wdrożyć nową dyrektywę Omnibus w sklepie internetowym zbudowanym na WordPress + WooCommerce mamy dostepne 2 rozwiązania:

1. napisanie dedykowanego skryptu pod dany sklep internetowy
2. instalacja gotowej wtyczki (płatnej lub darmowej)

Koszt wdrożenia dyrektywy Omnibus w sklepie zbudowanym na WooCommerce będzie zależeć od tego w jaki sposób sklep jest zbudowany oraz od metody implementacji nowej funkcjonalności. Cena usługi jest ustalana indywidualnie dla każdego e-sklepu.

Jarosław Apanasewicz

O autorze:
Jarosław Apanasewicz jest założycielem Design Solutions. W ciągu ostatnich 12 lat pomógł tysiącom firm rozwijać się online dzięki tworzeniu ich stron internetowych, czy SEO. Jest ekspertem w budowaniu i zarządzaniu stronami internetowymi na CMS WordPress. Zajmuje się grafiką komputerową, UX/UI oraz SEO. Interesuje się dobrym designem, nowościami w dziedzinie technologii.

 • Stwórzmy wspólnie coś niesamowitego!!

  Design Solutions, ul. gen. Antoniego Madalińskiego 101/16, 50-443 Wrocław, +48 602 174 927, biuro@designsolutions.pl

  • Poniższe pola nie są obowiązkowe, jednak na ich podstawie będziemy w stanie szybciej i trafniej przygotować ofertę.






   Poniższe pola nie są obowiązkowe, jednak na ich podstawie będziemy w stanie szybciej i trafniej przygotować ofertę.






   Poniższe pola nie są obowiązkowe, jednak na ich podstawie będziemy w stanie szybciej i trafniej przygotować ofertę.




   Poniższe pola nie są obowiązkowe, jednak na ich podstawie będziemy w stanie szybciej i trafniej przygotować ofertę.


   Poniższe pola nie są obowiązkowe, jednak na ich podstawie będziemy mogli lepiej się poznać.


   Dołącz CV: