O Aplikacji EMP APP

Aplikacja EMP APP to system motywacyjny pracowników sieci stacji benzynowych. Głównym celem aplikacji jest wyliczanie wypracowanych premii pracownikom stacji z podziałem na pracowników kasy, pracowników podjazdu oraz managerów stacji.

Aplikacja ma 3 poziomy dostępu:

 • admin (prezes) – użytkownik ma dostęp do całej aplikacji, może wszystko w niej edytować,
 • manager regionu -ma dostęp do stacji w swoim regionie, może wszystko edytować
 • manager stacji – ma dostęp tylko do swojej stacji i może edytować jedynie określone elementy.

Funkcjonalności aplikacji

Aplikacja posiada następujące elementy:

 • Zakładka STACJE – w tej zakładce jest lista wszystkich stacji objętych systemem premiowania. Managerowie mają możliwość umieszczenia/edytowania informacji o stacji.
 • Zakładka PRACOWNICY – w tej zakładce dodawani są pracownicy stacji objęci systemem premiowania. Manager stacji może uzupełnić listę pracowników w ich dane kontaktowe oraz zdjęcie. W tej zakładce może też sprawdzać listy wykonań danego pracownika.
 • Zakładka PRODUKTY – w tej zakładce manager stacji ma możliwość dodania produktów objętych systemem premiowania pracowników na swojej stacji. W produktach jest możliwość ustawienia:
  1. nazwaproduktu,
  2. rodzaj (czy jest to produkt na podjeździe czy na kasie),
  3. jednostkamiary,
  4. stawka prowizji (kwota, lub procent za sprzedaż jednej sztuki bądź litra),
  5. waga (ważność produktu w liczeniu wyników miesięcznych całej stacji).
 • Zakładka PLANOWANIE SPRZEDAŻY – w tej zakładce manager stacji ma możliwość ustalenie miesięcznego planu sprzedaży dla każdego produktu z osobna. Plan miesięczny można rozłożyć na każdy dzień miesiąca za pomocą natężenia np. gdy PB95 ma plan miesięczny 1000l to możemy ustawić natężenie np: 3% na pierwszy dzień miesiąca, 4% na kolejny itd. Ważne aby natężenie zawsze wynosiło 100%. Manager stacji może dowolnie modyfikować i przesuwać natężenie na poszczególne dni. Plan miesięczny jest podzielony na zmianę dzienną i zmianę nocną. W zakładce Planowanie Sprzedaży po ustawieniu planu miesięcznego manager stacji ma podgląd na wprowadzane dane. Widzi listę wykonań danego produktu oraz stopień realizacji dziennego planu. W prawej kolumnie jest informacja o tym w których dniach zostały wprowadzone wykonania pracowników (zielony kolor) oraz te dni który wymagają wprowadzenia (czerwony kolor).
 • Zakładka GRAFIK – w tej zakładce manager stacji układa grafik pracowników na każdy dzień miesiąca. Grafik ma podział na pracowników kasy i podjazdu oraz podział na pracowników zmiany dziennej i zmiany nocnej. Gdy grafik został ułożony, manager stacji ma możliwość ustalenie planów dziennych dla każdego pracownika. Klikając w ikonkę KARTA PRACY aplikacja automatycznie podpowiada jaki plan dzienny dla każdego produktu powinien mieć każdy z pracowników. Ewentualnie gdy manager stacji chce dodać inny plan dzienny dla danego pracownika, może wprowadzić własną wartość. Po zapisaniu dziennej karty pracy, manager stacji może ją wydrukować i zawiesić na tablicy w biurze aby każdy z pracowników znał swój dzienny plan sprzedaży. Gdy na danej stacji grafik jest ułożony i zostały zapisane karty pracy, manager stacji może wprowadzać wykonania dzienne dla każdego z pracowników. Z poziomu grafiku można też przejść do miesięcznej listy wykonań danego pracownika.
 • Zakładka WYNIKI PRACOWNIKÓW – w tej zakładce mamy podział na pracowników kasy oraz podjazdu oraz na managera stacji gdyż obie te grupy mają inne warunki osiągnięcia premii. W sekcji Pracownicy Stacji manager klastra określa pulę premii do wypłacenia pracownikom w danym miesiącu. Następnie według wypracowanych premii za sprzedaż produktów otrzymujemy sumę wypracowanej premii w danym miesiącu przez danego pracownika. Wysokość premii pracowników jest uzależniona od następujących warunków.
 • Zakładka WYNIKI STACJI – w tej zakładce widzimy każdy produkt objęty systemem premiowania w danym miesiącu. W polu produktu widzimy jego plan miesięczny z podziałem na zmianę dzienną i nocną. Następnie wyświetlane jest wykonanie – wyliczane z wykonań wszystkich pracowników oraz estymacja. Wyniki wszystkich produktów dają razem procent realizacji planu całej stacji – na podstawie którego wyliczana jest premia managera stacji. W tej zakładce jest pokazywana także prognoza wyniku stacji na koniec miesiąca. W stopce pod każdym produktem mogą pojawiać się wykonania dla danego produktu przez managera stacji. W przypadku gdy manager stacji pracował np na podjeździe lub kasie może wprowadzić swoje wykonania. Wykonania managera stacji nie są zliczane do premii pracowników stacji lecz jedynie do wyników całej stacji.
 • Zakładka INSTRUKCJA – w tej zakładce jest pełna instrukcja obsługi aplikacji.

Kwestie techniczne

Aplikacja EMP APP została napisana w oparciu o skrypt Symfony. Języki programowania używane w aplikacji to PHP, JavaScript, HTML, CSS. Aplikacja gromadzi wszystkie dane w bazie danych MySQL. Aplikacja została umieszczona na solidnym dedykowanym hostingu. Dzięki “lekkości” kodu i użycia dobrego hostingu aplikacji bardzo szybko się ładuje i działa płynnie.
Aplikacja EMP APP jest “responsywna” – dostosowana do urządzeń mobilnych typu smartphon/tablet dzięki czemu aplikacji można używać na urządzeniach mobilnych. Aplikacja została dostosowana do najważniejszych przeglądarek internetowych.

 • Stwórzmy wspólnie coś niesamowitego!!

  Design Solutions, ul. gen. Antoniego Madalińskiego 101/16, 50-443 Wrocław, +48 602 174 927, biuro@designsolutions.pl

  • Poniższe pola nie są obowiązkowe, jednak na ich podstawie będziemy w stanie szybciej i trafniej przygotować ofertę.


   Poniższe pola nie są obowiązkowe, jednak na ich podstawie będziemy w stanie szybciej i trafniej przygotować ofertę.


   Poniższe pola nie są obowiązkowe, jednak na ich podstawie będziemy w stanie szybciej i trafniej przygotować ofertę.
   Poniższe pola nie są obowiązkowe, jednak na ich podstawie będziemy w stanie szybciej i trafniej przygotować ofertę.


   Poniższe pola nie są obowiązkowe, jednak na ich podstawie będziemy mogli lepiej się poznać.


   Dołącz CV: